Holowanie lawety - jak to wygląda w praktyce?
  • Porady
  • Holowanie lawety - jak to wygląda w praktyce?
Jeśli chcesz bezpiecznie i zgodnie z przepisami ruchu drogowego holować lawetę, musisz pamiętać o kilku niezwykle istotnych kwestiach. Owszem, uprawnienie i umiejętność holowania lawety są bardzo pomocne, ale nie w każdym przypadku do tego celu wystarczy prawo jazdy kategorii B. Wszystko zależy od całkowitej masy lawety oraz pojazdu holowanego. Jak te kwestie określa polskie prawo?

Laweta to specyficzny rodzaj przyczepy, która jest ciągnięta przez odpowiednio dostosowany do tego celu pojazd. O tym, jakie uprawnienia będą Ci potrzebne do transportu lawety zależne jest od sumy mas pojazdu ciągnącego i lawety, a także od wagi samej lawety. Istnieją przypadki, w których do prowadzenia samochodu ciągnącego naczepę wystarczy jedynie prawo jazdy kategorii B. W pozostałych należy mieć kategorię B + E lub B96. Warto jednak pamiętać o jednej kwestii. Chodzi o ograniczenie, jakim jest wyposażenie, lub nie, w hamulec najazdowy. W sytuacji, kiedy naczepa posiada hamulec najazdowy (hamulec, którego nie uruchamia kierowca), waga pojazdu, który ją ciągnie powinna być o 33% większa niż całkowita masa przyczepy z ładunkiem, tj. lawety oraz znajdującego się na niej pojazdu.

Kierowca, który posiada prawo jazdy kategorii B może prowadzić samochód i przyczepę których łączna waga nie przekracza 3.5 tony. Dodatkowo, jeśli waga samej lawety z ładunkiem zamyka się w ilości 750 kilogramów, a masa samochodu to 3.5 tony, wówczas również wystarczy prawo jazdy kategorii B.

Prawo jazdy kategorii B96 mogą uzyskać kierowcy, którzy zdadzą państwowy egzamin. Taki dokument uprawnia do prowadzenia zestawu pojazdów, których łączna masa nie może przekraczać 4250 kg, ale tutaj waga przyczepy wraz z lawetą może przekraczać 750 kg (co nie było możliwe w przypadku kategorii B). Tutaj także występuje pewne ograniczenie. Mianowicie chodzi o to, aby waga samochodu była przynajmniej 33% wyższa od masy lawety i znajdującego się na niej ładunku.

Największe pole manewru i możliwości daje prawo jazdy kategorii B + E. W tym przypadku waga wszystkich pojazdów nie może przekraczać 8 ton, a masa przyczepy powinna zamykać się w 3.5 tony (pod warunkiem, że jest ona wyposażona w hamulec). Jeśli jednak przyczepa ma jedynie hamulec najazdowy, to jej masa (dla samochodu o wadze 3.5 tony) nie może przekraczać 2630 kg. Aby uzyskać prawo jazdy tej kategorii należy ukończyć odpowiedni kurs oraz zdać odpowiedni egzamin państwowy. Co więcej, kategoria B + E uprawnia też do prowadzenia ciągników z przyczepą oraz ciągników rolniczych.

Jeśli już decydujesz się holować lawetę, wymagana jest od Ciebie widza dotycząca masy pojazdu, a także znajomość masy samej lawety i jej ładunku. Jeśli podczas kontroli policyjnej okaże się, że nie znasz wagi tych pojazdów, może Ci grozić mandat oraz punkty karne. Dodatkowymi konsekwencjami będzie odholowanie lawety na parking policyjny na Twój koszt, a także odpowiedzialność przed sądem grodzkim.